امروز   چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۴ - ۱۰:۲۱

این پایگاه خبری با شماره مجوز77905  در تاریخ:1395/11/1  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان ((اخبار اصناف)) در زمینه اجتماعی، اقتصادی با هدف اطلاع رسانی شفاف و در راستای رسالت مطبوعاتی توسط علیرضا مفتخری مظاهری با عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول تاسیس گردید.

 

لیست خبرنگاران اخبار اصناف

 

 

حامد ابوالقاسمی-خبرنگار

محمدرضااسدی قلعه نی-خبرنگار

عباس امیری امامی-خبرنگار

حسن باقری گلستان-خبرنگار ارشد

صادق بختیاری-خبرنگار

حمیدخوشحال-خبرنگارارشد

جواد ریاحی-خبرنگار

احسان صدقی مرادی-خبرنگار عکاس

محمدعصمتی سهزایی-خبرنگارارشد

پروانه فیروزی-خبرنگار عکاس

صدرالله قاسمی-خبرنگار

وحید محمدعلیخانی-خبرنگار

فوادمحمدهاشم-خبرنگارارشد

فرشید نریمانی-خبرنگار