امروز   پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۰۲:۰۳
نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

قیمت دلار ٢٩ شهریور ١٣٩٩ به ٢۶ هزار و ٧۵٠ تومان رسید

قیمت دلار ٢٩ شهریور ١٣٩٩ به ٢۶ هزار و ٧۵٠ تومان رسید

قیمت دلار ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۶ هزار و ۴۱۱ تومان رسید

قیمت دلار ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۶ هزار و ۴۱۱ تومان رسید

قیمت دلار ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۹۸۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۹۸۰ تومان رسید

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

قیمت دلار آمریکا ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

نرخ رسمی ٢١ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ٢١ ارز افزایش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

بانک‌ها موظف به پاسخگویی درباره وثیقه شدن سهام عدالت شدند

بانک‌ها موظف به پاسخگویی درباره وثیقه شدن سهام عدالت شدند

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

قیمت دلار ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار تومان رسید

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

 قیمت ارز در اولین روز هفته

قیمت ارز در اولین روز هفته

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت