امروز   پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۲ - ۱۰:۳۰
قیمت دلار ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان رسید

قیمت دلار ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان رسید

نرخ رسمی ۴۷ ارز اعلام شد

نرخ رسمی ۴۷ ارز اعلام شد

قیمت دلار ۷ تیر ۱۳۹۹ به ۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان رسید

قیمت دلار ۷ تیر ۱۳۹۹ به ۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان رسید

نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی دو درصد افزایش یافت

نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی دو درصد افزایش یافت

قیمت دلار ۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان رسید

قیمت دلار ۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۹ هزار و ۵۹۵ تومان رسید

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز

قیمت دلار ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۸,۶۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۸,۶۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ روی ۱۶۹۳۰ تومان ثابت ماند

قیمت دلار ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ روی ۱۶۹۳۰ تومان ثابت ماند

قیمت دلار ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۶۹۳۰ تومان رسید

قیمت دلار ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۶۹۳۰ تومان رسید

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

۱۱ میلیون، سقف پرداخت خسارت بدون کروکی

۱۱ میلیون، سقف پرداخت خسارت بدون کروکی

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۷۲۰۰ تومان رسید

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۷۲۰۰ تومان رسید

دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۶۵۰۰ تومان رسید

دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۶۵۰۰ تومان رسید

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت

جزییات قیمت رسمی انواع ارز

جزییات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز