امروز   پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۰۲:۰۶
قیمت سکه ٢٩ شهریور ١٣٩٩ به ١٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٢٩ شهریور ١٣٩٩ به ١٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید

 قیمت سکه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۰ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۰ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۱۹ شهریور به ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان رسید

قیمت دلار ۱۹ شهریور به ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان رسید

قیمت اسکناس دلار آمریکا ۱۸ شهریور به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید

قیمت اسکناس دلار آمریکا ۱۸ شهریور به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید

قیمت دلار روی ٢٢ هزار و ۶٠٠ تومان ثابت ماند

قیمت دلار روی ٢٢ هزار و ۶٠٠ تومان ثابت ماند

قیمت سکه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ١٥ شهریور ٩٩ به ٢٢ هزار و ٤٥٠ تومان رسید

قیمت دلار ١٥ شهریور ٩٩ به ٢٢ هزار و ٤٥٠ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ١۳ شهریور به ١١ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ١۳ شهریور به ١١ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار آمریکا ۱۲شهریور ۱۳۹۹ به ۲۲۹۰۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا ۱۲شهریور ۱۳۹۹ به ۲۲۹۰۰ تومان رسید

قیمت دلار ١١ شهریور ٩٩ به ٢٣ هزار و ٤٠٠ تومان رسید

قیمت دلار ١١ شهریور ٩٩ به ٢٣ هزار و ٤٠٠ تومان رسید

قیمت سکه ١١ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١١ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۱۰ شهریور ۹۹ به ۲۳ هزار و ۵۰ تومان رسید

قیمت دلار ۱۰ شهریور ۹۹ به ۲۳ هزار و ۵۰ تومان رسید

قیمت سکه ۱۰ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۰ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز