امروز   چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۳:۳۹
قیمت دلار یک بهمن ۱۳۹۹ به ۲۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید

قیمت دلار یک بهمن ۱۳۹۹ به ۲۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید یکم بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید یکم بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

سکه وارد کانال ۹ میلیون تومان شد

سکه وارد کانال ۹ میلیون تومان شد

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

قیمت دلار ٢۴ دی ١٣٩٩ به ٢۴ هزار و ٨٠٠تومان رسید

قیمت دلار ٢۴ دی ١٣٩٩ به ٢۴ هزار و ٨٠٠تومان رسید

قیمت دلار آمریکا ۲۳ دی ۱۳۹۹ به ۲۴هزار و ۸۵۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا ۲۳ دی ۱۳۹۹ به ۲۴هزار و ۸۵۰ تومان رسید

قیمت سکه دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان رسید

قیمت سکه دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان رسید

قیمت دلار شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۶۷۰ تومان رسید

قیمت دلار شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۶۷۰ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۹ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۹ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

قیمت اسکناس دلار سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۷۴۰ تومان رسید

قیمت اسکناس دلار سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۷۴۰ تومان رسید

قیمت جهانی طلا با امضای بسته کمک مالی جدید آمریکا جهش کرد

قیمت جهانی طلا با امضای بسته کمک مالی جدید آمریکا جهش کرد

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

قیمت دلار دوشنبه ٨دی ١٣٩٩ به ٢۵ هزار و ٧۴٠ تومان رسید

قیمت دلار دوشنبه ٨دی ١٣٩٩ به ٢۵ هزار و ٧۴٠ تومان رسید