امروز   یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۰۲:۳۹
قیمت دلار ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۲۸۸ تومان رسید

قیمت دلار ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۲۸۸ تومان رسید

قیمت سکه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ١۵ فروردین ١۴٠٠ به ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان رسید

قیمت دلار ١۵ فروردین ١۴٠٠ به ٢۴ هزار و ٣۶۵ تومان رسید

قیمت دلار ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۲۶۵ تومان رسید

قیمت دلار ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۲۶۵ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۲۰اسفند ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۲۰اسفند ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان رسید

قیمت دلار ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان رسید

قیمت دلار ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان رسید

قیمت دلار ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان رسید

قیمت سکه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۱ تومان رسید

قیمت دلار ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۱ تومان رسید

 پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

پیش‌بینی دبیر کانون صرافان درباره قیمت ارز

قیمت دلار ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۹۶ تومان رسید

قیمت دلار ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۹۶ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

قیمت دلار ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۴۴۵ تومان رسید

قیمت دلار ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۴۴۵ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید

قیمت دلار ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید