امروز   چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۰۴:۰۳

این پایگاه خبری با شماره مجوز77905  در تاریخ:1395/11/1  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان ((اخبار اصناف)) در زمینه اجتماعی، اقتصادی با هدف اطلاع رسانی شفاف و در راستای رسالت مطبوعاتی توسط علیرضا مفتخری مظاهری با عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول تاسیس گردید.

 

لیست خبرنگاران اخبار اصناف

 

 

سعید ابوالقاسمی-خبرنگار

محمدرضااسدی-خبرنگار

عباس امیری -خبرنگار

حسن باقری -خبرنگار ارشد

رضا بختیاری-خبرنگار

سعید خوشحال-خبرنگارارشد

اکبر ریاحی-خبرنگار

احسان مرادی-خبرنگار عکاس

محمدعصمتی -خبرنگارارشد

پروانه فیروزی-خبرنگار عکاس

مهدی قاسمی-خبرنگار

سارا محمدعلیخانی-خبرنگار

فوادمحمدهاشم-خبرنگارارشد

جلیل نریمانی-خبرنگار